Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu chorob v celé šíři oboru dermatologie.
Péči poskytujeme pacientům všech věkových kategorií - dospělým i dětem.
Velký důraz klademe na preventivní vyšetření pigmentových projevů na kůži v naší névové poradně.