Melanom vychází z pigmentových buněk a primárně postihuje kůži. V posledních letech byl celosvětově zaznamenán nárůst výskytu maligního melanomu, který patří mezi nejagresivnější a nejnebezpečnější nádory. Melanom vychází z pigmentových buněk a primárně postihuje kůži.

Vzhledem k nebezpečnosti melanomu je jednou z nejdůležitějších věcí jeho včasná diagnostika, včasný záchyt rizikových pigmentových změn /„pih“/ na kůži a jejich sledování, event. včasné odstranění. Na včasný záchyt těchto změn, dispenzární pravidelné kontroly, se naše ambulance zaměřuje v tzv. „névové poradně“ / Út - Pá v ordinačních hodinách po objednání /.

Vyšetření se provádí dermatoskopem, je rychlé, bezbolestné, časově relativně nenáročné, přesto v mnoha případech život zachraňující. Jeho provedení přísluší pouze dermatologovi.

Mezi rizikové pacienty, kteří by měli na preventivní vyšetření pigmentových znamének zvláště dbát, patří:
1/ pacienti s tzv. fototypem kůže I. - používá se pro ně označení „nikdy se neopálí, vždy se spálí“. Jde o pacienty s velmi světlou, téměř bílou kůží, se světlými nebo zrzavými vlasy, s modrou nebo zelenou barvou očí.

Melanom vychází z pigmentových buněk a primárně postihuje kůži. 2/ pacienti, kteří byli v minulosti vystaveni velké expozici slunečním zářením /pracovali, nebo se dlouhodobě pohybovali venku/ nebo kteří opakovaně pobývali v subtropech a tropech delší dobu, pacienti, kteří nejsou zvyklí používat při slunění krémy s ochrannými faktory. Velkým rizikem pro kůži
v této souvislosti je spálení kůže v minulosti až do puchýřnaté reakce, hlavně v dětství a mládí.

3/ pacienti s oslabenou imunitou po prodělaných nádorových onemocněních nebo s jinými onemocněními, která silně zasahují imunitní systém, pacienti po transplantacích.

4/ pacienti, kteří mají na těle více jak 50 pigmentových projevů - znamének, pih.

5/ pacienti, v jejichž rodině se v přímé dědičné linii již melanom vyskytl.

Prevence vzniku maligního melanomu: Melanom vychází z pigmentových buněk a primárně postihuje kůži. Jednou z nejdůležitějších věcí je přehodnocení vztahu k slunění - důsledně omezit pobyt na slunci, omezit návštěvu solárií. Při pobytu venku je nutné používat krémy s ochrannými faktory, tzv. SPF - čím je číslo SPF větší, tím je ochrana lepší, krémem se přimazávat každé 4 hodiny, po vykoupání vždy a to i při použití přípravku, který je označen jako nesmývatelný. V době od 11 – 15hodina na slunci nepobývat vůbec. Nosit sluneční brýle s ochranným UVA i UVB filtrem. Velká pozornost by měla být věnována i typu oblečení - mělo by být starší, seprané, v tmavých barvách, z umělých materiálů, které jsou pro sluneční záření méně propustné než bavlna. V současné době již většina výrobců outdoorového oblečení uvádí na svých výrobcích tzv. UPF /UV protection factor/ - číslo 50 znamená již velmi dobrou ochranu.

Nikdy by se nemělo zapomínat na to, že intenzita slunečního záření se mění i s nadmořskou výškou a že pobyt na místech s bílým pískem, na bílém betonu na sněhu, zvyšuje odraz slunečních paprsků až o 30 %.

Naprosto nezbytná je důsledná ochrana dětí: slunečními brýlemi, sunscreeny s vysokým faktorem, vhodným typem oblečení, omezením agresivního opalování a omezením návštěv solárií.

Frekvence dispenzárních kontrol by měla být minimálně 1x za rok.