Od podzimu 2017 provádíme vyšetření pigmentových znamének nejmodernějším celoplošným robotickým dermatoskopickým systémem FotoFinder ATBM.

FotoFinder dermatoskop:

  • je plně automatický a dokáže během 3 minut naskenovat celý kožní povrch
  • scanuje i zdravou kůži a při dalším vyšetření odhalí patologické změny, které nastaly od posledního vyšetření
  • nepřehlédne žádné znaménko
  • zachytí a barevně označí jakoukoliv změnu od poslední kontroly
  • označená riziková znaménka kontroluje vždy lékař speciální digitální ruční kamerou ve zvětšení 20 x - 70 x
  • fotografie znamének archivuje
  • umožňuje porovnání změn znamének v čase

Digitální vyšetření znamének má zásadní význam pro preventivní odstranění útvarů, které se mohou nepříznivě nádorově změnit a včas odhalí riziko vzniku rakoviny kůže.
Toto vyšetření je vhodné absolvovat 1 -2 x ročně, u rizikových pacientů / pacient s již odstraněným maligním melanomem, pacient s pozitivní rodinnou anamnézou, pacient s více jak 50 ti znaménky nebo pacient s mnohočetnými znaménky velikosti hrachu a většími /2x nezbytně.

Stále je nutné se řídit rčením: Lepší je vícekrát a zbytečně než jedenkrát a pozdě.